REAL is

Snabbare, hårdare, säkrare is

REALice-systemet är baserat på Watrecos patenterade Vortex Process Technology (VPT). REALice-systemet är ekonomiskt, ekologiskt och miljövänligt eftersom det inte använder några kemikalier, filter, membran eller ytterligare energikällor. Genom att använda REALice-behandlat vatten för ytbehandling kan du använda vatten som är så kallt som 10 °C eller ännu kallare. På så sätt kan du höja temperaturen på isytan med 1-2 °C - en enorm energibesparing.