IVG Bevattning

LANTBRUK - IVG-Irrigation gör det möjligt för växter att använda vatten mer effektivt

Genom att pumpa vattnet genom ett munstycke inuti Industrial Vortex Generator (IVG) behandlas vattnet kontinuerligt. I vattnet finns mycket små mikroluftbubblor som påverkar vattnets egenskaper avsevärt. När vattnet behandlas med IVG "flyter" luftbubblorna i vattnet mot ett undertryck eller vakuum i virvelns centrum. När luftbubblorna vandrar mot centrum kommer de i kontakt med andra luftbubblor längs vägen för att självorganisera sig och bilda en kontinuerlig sträng. När de väl är där kan dessa mikrobubblor inte längre återgå till sitt tidigare tillstånd. Eftersom vattnet utsätts för en mycket extrem rörelse kommer skjuvkrafterna att slita sönder alla strukturer eller kluster i vattnet. Vattnet vitaliseras, viskositeten sänks och vattnets molekyler struktureras på ett sådant sätt att växterna kan utnyttja vattnet mer effektivt.
Den nya typen av rörelser minskar den biologiska påväxten i rören. Den lägre viskositeten ger ett bättre flöde, vilket minskar belastningen på bevattningssystemet. Gödsling och annan kemisk behandling kan minskas, vilket ökar den ekologiska och miljömässiga profilen. Driftsprocessen är mycket enkel och systemet kan lätt anpassas och installeras på olika storlekar och bevattningssystem.
Detta resulterar i en effektiv Clean-Tech-lösning med lägre kostnader och bättre driftsekonomi.

Genom att pumpa vatten genom den industriella virvelgeneratorn behandlas vattnet kontinuerligt. Miljövänlig lösning Förbättrade processer och effektivitet.

Luftbubblor i vatten påverkar vattnets egenskaper avsevärt.

Det vatten som behandlas med generatorn vitaliseras, dess viskositet sänks och dess molekyler struktureras så att växterna tar upp det mer effektivt.

Rörstoppning elimineras.

Lägre viskositet ger bättre flöde och minskar trycket på bevattningssystemet.

De är lätta att installera och kan anpassas till bevattningssystem av olika storlekar och typer.

Fördelar med IVG - Irritation