IVG-CT Studier och användarbedömningar

 • H2oVortex Vortex Process Technology (VPT) har använts i en mängd olika kommersiella och industriella slutanvändningstillämpningar.
  • Har olika certifieringar och erkännanden...
   • Europeiska kommissionens matchningsprogram Horisont 2020
   • Swedac-certifierad
   • Rapport "The Use of Additives in Open Recirculating Cooling Systems" från det nederländska vattenministeriet.
   • IVG-kyltorn godkänt för stimulansåtgärder i USA
   • Certifikat: Biokompatibilitetstest enligt EG / ISO 10993-1
   • 2020: Godkänd av DVGW W270-certifiering för överensstämmelse med PA2200-testet202020: Godkänd i det europeiska Horizon 2020-programmet för innovationer inom kyltorn.
   • 2019: Pathema: Det är en av de bästa leverantörerna inom området kyltorn i Västeuropa.
   • 2015: REALice nämns som en del av incitamenten för allmännyttiga företag i USA och Kanada - erkänd bland de 20 bästa innovationerna av Esource
   • Belönade incitament från mer än 20 amerikanska och kanadensiska företag.
   • Installerad i över 600 isbanor i EU, USA och Kanada för att spara energi och skapa högkvalitativ is.